درس آزاد ( بخوانیم اول دبستان )

درس آزاد ( بخوانیم اول دبستان )

روستای ما

شهرستان ……… روستاهای زیادی دارد .

روستاهای ……… خیلی زیبا و دیدنی هستند .

مردم این روستاها مهربان و با ایمان می باشند .

بسیاری از آن ها کشاورزی می کنند .

…….. و ……… و ….. از روستاهای مشهور آن هستند .

من زندگی کردن در روستا را دوست دارم .

من از خوردن آب چشمه ی روستا لذّت می برم .

اسم روستای ما ، ………. است .

مطالعه بیشتر