دانش آموز دیرآموز (مرزی )

نمره هوشی دانش آموز دیرآموز بین ۷۰ تا ۸۵ می باشد . علاوه بر نمره هوشی دانش آموزان دیرآموز دارای کنش های شناختی پایین و ضعف در کلیه دروس نسبت به دانش آموزان هم سن و سال خود می باشد در حالی که دانش آموزان ناتوان در یادگیری دارای کنش های شناختی متوسط یا بالاتر بوده و معمولاً در یک یا دو درس دارای مشکل می باشند .


ویژگی های کودکان دیرآموز در مدارس :

  • این دانش آموزان در کلاس معمولاً در تمامی دروس نمرات ضعیفی کسب می کنند .
  • برخی از این دانش آموزان در یک یا چند پایه از تحصیلات مردود می شوند .
  • اغلب این دانش آموزان دارای توجه و تمرکز پایینی می باشند و خیلی زود دچار حواس پرتی می شوند .
  • معمولاً مدت توجه این دانش آموزان به درس نیز کوتاه می باشد .
  • معمولاً این دسته از دانش آموزان در پاسخ دهی به سؤالات دارای تأخیر و کندی می باشند .
  • این دانش آموزان معمولاً گرایش به انجام فعالیت هایی دارند که عینی و ابتدایی هستند.
  • معمولاً این دسته از دانش آموزان بیش فعال و تکانشی هستند و در مقابل ناملایمات تحمل کمی دارند .
  • از دیگر ویژگی های این کودکان اعتماد به نفس پایین و ترس می باشد .
  • نوسانات خلقی نیز از دیگر ویژگی های این دانش آموزان است و معمولاً خلق غیر قابل پیش بینی دارند .

مطالعه بیشتر