×
خرید
دانلود اقدام پژوهی با موضوع : بررسی موضوع مدیریت درفرآیند یادگیری و تاثیر آن / اقدام پژوهی فرآیند یادگیری /اقدام پژوهی یاددهی یادگیری
2,000 تومان

بررسی موضوع مدیریت درفرآیند یادگیری و تاثیر آن

خرید
2,000 تومان

چگونه وضعیت درسی دانش آموز ضعیف کلاسم را بهبود بخشیدم ؟

خرید
2,000 تومان

چگونه بی انگیزگی به درس انشا را در دانش آموزان برطرف کنم؟

خرید
2,000 تومان

چگونه تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟

خرید
کار و فناوری پایه ششم
2,000 تومان

چگونه میزان فراگیری درس کار و فناوری پایه ششم را افزایش دهم

خرید
2,000 تومان

چگونه درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم جذاب کنم

خرید
2,000 تومان

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

خرید
3,000 تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

خرید
3,000 تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

خرید
اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری
3,000 تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

خرید
3,000 تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

خرید
2,000 تومان

اقدام پژوهی :چگونه درس جغرافیا را برای دانش آموزانم جذاب کنم ؟

خرید
2,000 تومان

چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را مدیریت و كنترل نمايم ؟

خرید
چـگونه روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟
2,000 تومان

چـگونه روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟

خرید
2,000 تومان

چگونه دانش آموزان را به تحقيق در درس مطالعات اجتماعی تشويق كنم؟

خرید
2,000 تومان

نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

خرید
2,000 تومان

چگونه رفتارهای پرخاشگرایانه دانش آموزم را در کلاس اصلاح کنم؟

خرید
2,000 تومان

تحول در درس انشاء ونگارش دوره ی متوسطه اول

خرید
اقدام پژوهی
2,000 تومان

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

خرید
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
2,000 تومان

مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن

خرید
اقدام پژوهی ریاضی
2,000 تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

خرید
راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی
2,000 تومان

راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

خرید
چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم؟
2,000 تومان

چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم؟

خرید
چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟
2,000 تومان

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟

خرید
چگونه رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعتماد بنفس بوجود آورم؟
2,000 تومان

چگونه رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعتماد بنفس بوجود آورم؟

خرید
بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان دوم متوسطه (هشتم)
2,000 تومان

بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان دوم متوسطه (هشتم)

خرید
2,000 تومان

نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه

خرید
3,000 تومان

نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان

خرید
2,000 تومان

تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با استفاده از روش های نوين تدريس

خرید
2,000 تومان

چگونه اضطراب دانش آموز مقطع متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

خرید
2,000 تومان

چگونه به دانش آموز بیش فعال پایه هشتم در درس خواندن کمک کردم

خرید
2,000 تومان

چگونه توانستم مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي بهبود ببخشم ؟

0