×

بررسی موضوع مدیریت درفرآیند یادگیری و تاثیر آن

۲,۰۰۰ تومان

چگونه وضعیت درسی دانش آموز ضعیف کلاسم را بهبود بخشیدم ؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه بی انگیزگی به درس انشا را در دانش آموزان برطرف کنم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه میزان فراگیری درس کار و فناوری پایه ششم را افزایش دهم

۲,۰۰۰ تومان

چگونه درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم جذاب کنم

۲,۰۰۰ تومان

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

۲,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

۳,۰۰۰ تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

۳,۰۰۰ تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه درس جغرافیا را برای دانش آموزانم جذاب کنم ؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را مدیریت و كنترل نمايم ؟

۲,۰۰۰ تومان

چـگونه روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه دانش آموزان را به تحقيق در درس مطالعات اجتماعی تشويق كنم؟

۲,۰۰۰ تومان

نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

۲,۰۰۰ تومان

چگونه رفتارهای پرخاشگرایانه دانش آموزم را در کلاس اصلاح کنم؟

۲,۰۰۰ تومان

تحول در درس انشاء ونگارش دوره ی متوسطه اول

۲,۰۰۰ تومان

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

۲,۰۰۰ تومان

مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن

۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

۲,۰۰۰ تومان

راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

۲,۰۰۰ تومان

چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعتماد بنفس بوجود آورم؟

۲,۰۰۰ تومان

بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان دوم متوسطه (هشتم)

۲,۰۰۰ تومان

نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه

۲,۰۰۰ تومان

نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان

۲,۰۰۰ تومان

تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با استفاده از روش های نوين تدريس

۲,۰۰۰ تومان

چگونه اضطراب دانش آموز مقطع متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه به دانش آموز بیش فعال پایه هشتم در درس خواندن کمک کردم

۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي بهبود ببخشم ؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم با ارزشيابي گروهي در رشد آموزش دانش آموزان موثر باشم؟

۲,۰۰۰ تومان
0