بررسی موضوع مدیریت درفرآیند یادگیری و تاثیر آن

۲۰۰۰ تومان

چگونه وضعیت درسی دانش آموز ضعیف کلاسم را بهبود بخشیدم ؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه بی انگیزگی به درس انشا را در دانش آموزان برطرف کنم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه میزان فراگیری درس کار و فناوری پایه ششم را افزایش دهم

۲۰۰۰ تومان

چگونه درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم جذاب کنم

۲۰۰۰ تومان

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

۲۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

۳۰۰۰ تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

۳۰۰۰ تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه درس جغرافیا را برای دانش آموزانم جذاب کنم ؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را مدیریت و كنترل نمايم ؟

۲۰۰۰ تومان

چـگونه روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه دانش آموزان را به تحقيق در درس مطالعات اجتماعی تشويق كنم؟

۲۰۰۰ تومان

نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

۲۰۰۰ تومان

چگونه رفتارهای پرخاشگرایانه دانش آموزم را در کلاس اصلاح کنم؟

۲۰۰۰ تومان

تحول در درس انشاء ونگارش دوره ی متوسطه اول

۲۰۰۰ تومان

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

۲۰۰۰ تومان

مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن

۲۰۰۰ تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

۲۰۰۰ تومان

راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

۲۰۰۰ تومان

چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعتماد بنفس بوجود آورم؟

۲۰۰۰ تومان

بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان دوم متوسطه (هشتم)

۲۰۰۰ تومان

نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه

۲۰۰۰ تومان

نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان

۲۰۰۰ تومان

تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با استفاده از روش های نوين تدريس

۲۰۰۰ تومان

چگونه اضطراب دانش آموز مقطع متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه به دانش آموز بیش فعال پایه هشتم در درس خواندن کمک کردم

۲۰۰۰ تومان

چگونه توانستم مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي بهبود ببخشم ؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه توانستم با ارزشيابي گروهي در رشد آموزش دانش آموزان موثر باشم؟

۲۰۰۰ تومان
0