×
خرید
دانلود اقدام پژوهی با موضوع : بررسی موضوع مدیریت درفرآیند یادگیری و تاثیر آن / اقدام پژوهی فرآیند یادگیری /اقدام پژوهی یاددهی یادگیری
۲,۰۰۰ تومان

بررسی موضوع مدیریت درفرآیند یادگیری و تاثیر آن

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه وضعیت درسی دانش آموز ضعیف کلاسم را بهبود بخشیدم ؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه بی انگیزگی به درس انشا را در دانش آموزان برطرف کنم؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه تعامل خوبی با دانش آموزان و همکاران در مدرسه داشته باشم؟

خرید
کار و فناوری پایه ششم
۲,۰۰۰ تومان

چگونه میزان فراگیری درس کار و فناوری پایه ششم را افزایش دهم

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم جذاب کنم

خرید
۲,۰۰۰ تومان

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

خرید
اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

خرید
۲,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه درس جغرافیا را برای دانش آموزانم جذاب کنم ؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را مدیریت و كنترل نمايم ؟

خرید
چـگونه روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟
۲,۰۰۰ تومان

چـگونه روابط اجتـماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه دانش آموزان را به تحقيق در درس مطالعات اجتماعی تشويق كنم؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه رفتارهای پرخاشگرایانه دانش آموزم را در کلاس اصلاح کنم؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

تحول در درس انشاء ونگارش دوره ی متوسطه اول

خرید
اقدام پژوهی
۲,۰۰۰ تومان

چگونه می توانم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم؟

خرید
اقدام پژوهی مدیر مدرسه
۲,۰۰۰ تومان

مدیریت در فرآیند یادگیری و تاثیر آن

خرید
اقدام پژوهی ریاضی
۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

خرید
راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی
۲,۰۰۰ تومان

راهکارهای جذب دانش آموزان به نماز و فرائض دینی

خرید
چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم؟
۲,۰۰۰ تومان

چگونه با تلفیق هنر در تدریس درس عربی باعث جذاب شدن این درس شدم؟

خرید
چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟
۲,۰۰۰ تومان

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم متوسطه در درس عربی شدم؟

خرید
چگونه رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعتماد بنفس بوجود آورم؟
۲,۰۰۰ تومان

چگونه رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعتماد بنفس بوجود آورم؟

خرید
بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان دوم متوسطه (هشتم)
۲,۰۰۰ تومان

بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان دوم متوسطه (هشتم)

خرید
۲,۰۰۰ تومان

نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان

خرید
۲,۰۰۰ تومان

تغيير رفتارهای نامناسب دانش آموزان با استفاده از روش های نوين تدريس

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه اضطراب دانش آموز مقطع متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه به دانش آموز بیش فعال پایه هشتم در درس خواندن کمک کردم

خرید
۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم مهارت شاگردانم را در حل مسائل رياضي بهبود ببخشم ؟

0