×
خرید
۲,۰۰۰ تومان

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

خرید
اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

0