بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

۲۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

۳۰۰۰ تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

۳۰۰۰ تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

۳۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

۳۰۰۰ تومان
0