×

بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه

۲,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : حل مشکل عدم اعتماد به نفس و کمرویی

۳,۰۰۰ تومان

چگونه تعاملات اجتماعی در دانش آموزانم را افزايش دهم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : رفع اختلال بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان

۳,۰۰۰ تومان

چگونه با طرح سوالات جذاب در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر باشم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی :چگونه ساعت تاريخ را برای دانش آموزانم لذت بخش سازم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : چگونه انگیزه دانش آموز در درس ریاضی را افزایش دهم

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : اختلالات یادگیری

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی : راهکارهای ایجاد انگیزه در دبیران مدرسه

۳,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی:تلفيق درس رياضيات ابتدايي با دروس ديگر

۳,۰۰۰ تومان
0