ترغیب دانش آموزان مدرسه به مطالعه و جلوگیری از افت تحصیلی

۲۰۰۰ تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انشانویسی علاقه مند کنم ؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه توانستم اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی را حل كنم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه فرصت یادگیری را در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی تقسیم کنیم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه در دانش آموزان حس خودباوری و اعتماد بنفس را بوجودآوردم؟

۲۰۰۰ تومان

چگونه انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم

۲۰۰۰ تومان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

۲۰۰۰ تومان

چگونه توانستم رفتارهای دانش آموز را با کمک پژوهش برطرف کنم ؟

۳۰۰۰ تومان
0