×

ترغیب دانش آموزان مدرسه به مطالعه و جلوگیری از افت تحصیلی

۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انشانویسی علاقه مند کنم ؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی را حل كنم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه فرصت یادگیری را در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی تقسیم کنیم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه در دانش آموزان حس خودباوری و اعتماد بنفس را بوجودآوردم؟

۲,۰۰۰ تومان

چگونه انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم

۲,۰۰۰ تومان

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

۲,۰۰۰ تومان

چگونه توانستم رفتارهای دانش آموز را با کمک پژوهش برطرف کنم ؟

۳,۰۰۰ تومان
0