ترغیب دانش آموزان مدرسه به مطالعه و جلوگیری از افت تحصیلی

تجربیات برتر ( خبره و عالی ) با موضوع : […]

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انشانویسی علاقه مند کنم ؟

تجربیات مدون آموزشی با موضوع : چگونه توانستم دانش آموزانم […]

چگونه توانستم اختلالات يادگيري دانش آموز پایه سوم ابتدایی را حل كنم؟

تجربیات مدون آموزشی با موضوع : چگونه توانستم اختلالات يادگيري […]

دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم

چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش تشويق كنم؟

تجربیات مدون آموزشی با موضوع : چگونه مي توانم دانش […]

چگونه فرصت یادگیری را در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی تقسیم کنیم؟

تجربیات برترآموزشی (ویژه خبره و عالی ) با موضوع :چگونه […]

چگونه در دانش آموزان حس خودباوری و اعتماد بنفس را بوجودآوردم؟

تجربیات مدون آموزشی با موضوع :چگونه توانستم در دانش آموزانم […]

چگونه انضباط دانش آموزان را در ساعت تدریس بهبود بخشم

تجربیات مدون با موضوع : چگونه انضباط دانش آموزان را […]

راهکارهای اصلاح رفتارهای نابهــنجاردانش آمــوزان

تجربیات مدون آموزشی (خبره و عالی) با موضوع : راهکارهای […]

چگونه توانستم رفتارهای دانش آموز را با کمک پژوهش برطرف کنم ؟

تجربیات مدون آموزشی ( ویژه خبره و عالی ) با […]

0